KOMUNIKAT

OGŁOSZENIE
Informujemy, iż zgodnie z § 1 Zarządzenia Nr 9
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2017 r.,

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r.
dla pracowników urzędów administracji rządowej:
- 14 sierpnia 2017r. ustala się dniem wolnym od pracy,
 
- 9 września 2017r. wyznacza się dniem pracy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Bartłomiej Budzisz nowym Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego w Szczecinie
Akt powołania wręczył dziś Wojewoda Zachodniopomorski  Krzysztof Kozłowski. Podczas uroczystości obecny był też Pan Alvin Gajadhur Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Pani Urszula Nowinowska Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora. Bezpośrednio po otrzymaniu aktu powołania, Pan Bartłomiej Budzisz wraz z gośćmi udali się do siedziby WITD, aby spotkać się z pracownikami inspektoratu.
 
Zdjęcie---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEZPIECZNIE NAD MORZE

Zalecane przez policję zachodniopomorską trasy dojazdowe i powrotne z miejscowości nadmorskich w dni weekendowe sezonu turystycznego - 2016


mapka.jpg (7096kB) jpg
ulotka.jpg (665kB) jpg


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kabotaż UK - konfiskata pojazdów

W związku z otrzymaniem informacji ze strony brytyjskich służb kontrolnych (Driver and Vehicle Standards Agency) dotyczących nieprzestrzegania przepisów kabotażowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009 oraz przepisów dotyczących transportu kombinowanego zgodnie z dyrektywą (EWG) nr 106/1992 niniejszym informujemy, że brytyjskie służby kontrolne będą mogły dokonać konfiskaty pojazdów w przypadku powtarzających się naruszeń w/w aktów prawnych.
Jak wskazują brytyjskie służby kontrolne w przypadku konfiskaty pojazdu stosowne zawiadomienie zostanie przesłane do przedsiębiorstwa transportowego oraz do posiadacza pojazdu. Informacje o skonfiskowanych pojazdach będą dostępne w oficjalnym rejestrze pod wskazanym linkiem: https://www.thegazette.co.uk/.
Od decyzji o konfiskacie pojazdu służyć będzie przedsiębiorcy transportowemu odwołanie do komisarza ds. transportu (Traffic Commissioner) właściwego ze względu na miejsce zatrzymania pojazdu. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W przypadku, gdy pojazd jest używany na podstawie umowy leasingu, umowy użyczenia etc., a więc nie jest własnością przedsiębiorcy transportowego, podmiotem właściwym do wniesienia odwołania będzie odpowiednio leasingodawca, użyczający etc.
Biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie kontroli drogowej często utrudnione jest stwierdzenie istnienia umowy leasingu, użyczenia itp. istotne jest, aby przedsiębiorca transportowy poinformował odpowiednio leasingodawcę, użyczającego etc. o fakcie konfiskaty pojazdu. Umożliwi to wskazanym podmiotom skorzystanie z przysługującego im środka odwoławczego do komisarza ds. transportu (Traffic Commissioner).
Informacje dotyczące właściwego w sprawie komisarza ds. transportu (Traffic Commissioner) będą dostępne w oficjalnym rejestrze (https://www.thegazette.co.uk/) oraz dokumentach przesyłanych do przedsiębiorcy transportowego.
Stawiennictwo na rozprawie będzie uzależnione od przedłożenia w tym zakresie wniosku przez stronę wnoszącą odwołanie.


Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej GITD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,

Główny Inspektorat Transportu Drogowego realizuje kampanię „Bezpiecznie na drogach” będącą elementem projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Niniejsza kampania ma charakter ogólnopolski oraz przewiduje podjęcie wielowymiarowych i kompleksowych działań z wykorzystaniem różnorodnych nośników informacji, dzięki czemu obejmie ona swoim zasięgiem szerokie grono odbiorców. Kampania opiera się na dwóch wiodących formatach przekazu. Pierwszy skoncentrowany jest na opisie elementów infrastruktury zarządzanej przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, a także informacjach na temat zadań, celów oraz efektywności projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”.
Drugi przekaz, oprócz informacji na temat Projektu zawiera elementy kreatywne oraz symboliczne i ma na celu przekonać odbiorców, jakie zagrożenie niesie za sobą nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Opiera się on na wykorzystaniu postaci barana jako alegorii nieodpowiedzialnego zachowania na drodze, w szczególności przekraczania dopuszczalnych limitów prędkości. Użyte w komunikacji hasło „ZWOLNIJ! Nie bądź baranem… na drodze” nawiązuje do wzrastającej w polskim społeczeństwie negatywnej oceny nieodpowiedzialnego stylu jazdy. Obecnie bowiem, aż 85% Polaków deklaruje, że zdaje sobie sprawę, iż ryzyko wypadku rośnie, a jego konsekwencje mogą być dużo poważniejsze, przy przekroczeniu dozwolonej prędkości zaledwie o 10 km/h, nawet przy dobrych warunkach. pogodowych. Zmienia się też nastawienie do niebezpiecznego zachowania obserwowanego u innych użytkowników dróg. Według zeszłorocznego raportu przygotowanego przez Instytut Badawczy Millward Brown przy współpracy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego jednymi z najczęściej potocznie stosowanych określeń na kierowców przekraczających dozwoloną prędkość są „wariat” (52% wskazań respondentów) oraz „baran” (38% respondentów). W konsekwencji, wraz ze wzrostem w społeczeństwie negatywnej oceny nieodpowiedzialnego stylu jazdy, rośnie poparcie społeczne dla automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.
Po więcej aktualnych informacji na temat kampanii „Bezpiecznie na drogach” oraz projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” zapraszamy na stronę internetową CANARD: http://www.canard.gitd.gov.pl

ZdjęcieZdjęcie

Zdjęcie

Kalendarz okresowych ograniczeń i zakazów ruchu pojazdów o dmc pow. 12 ton w 2016 roku

Kalendarz-wyłączeń-2016.xlsx (23kB) excel

Dla przewoźników – WAŻNE
Jakość dróg naszych wschodnich sąsiadów wymusiła zastosowanie okresowych zakazów ruchu niektórych pojazdów. I tak:
- Ukraina – od 1 czerwca obowiązuje zakaz na większości dróg ogólnego użytku dla pojazdów, których dmc przekracza 24 tony i nacisk na oś powyżej 7 ton w godz. od 10oo do 22oo. Zakaz ten wprowadzono ze względu na wysokie temperatury i będzie obowiązywał przez cały sezon letni.
- Kazachstan –w całym sezonie letnim, w dniach, w których temperatura powietrza przekraczać będzie  25°С , zakaz dotyczy ciężarówek z naciskiem na pojedynczą oś przekraczającym 8 ton:
• od 1 czerwca do 15 sierpniа (10:00 – 21:00) − w obwodzie akmolińskim, aktiubińskim, wschodnio-kazachstańskim, karagandzińskim, kostanajskim, pawłodarskim i północno-kazachstańskim;
• od 1 czerwca do 31 sierpniа (10:00 – 22:00) − w obwodzie ałmackim, atyrauskim, żambylskim, karagandzińskim, kyzylordzińskim, południowo-kazachstańskim i mangistauskim
- Białoruś - od 20 maja do 31 sierpnia.2015 r. między  godziną 11.00 a 21.00, jeśli termometr będzie wskazywał powyżej 25 °C, pojazdy o nacisku na oś pojedynczą przekraczającym 6 ton nie będą mogły jeździć po krajowych drogach asfaltowych.Komunikat
o programie praktyk w administracji rządowej w 2015 roku
 
Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.
 
Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Szczecinie można uzyskać pod numerem telefonu 91/311 56 18 wew. 112 oraz adresem mailowym praktyki.witd@witd.szczecin.pl
Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie: 
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3045,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.htmlNowy system pobierania opłaty drogowej na Węgrzech

W związku z prośbą Departamentu Stosunków Międzynarodowych Ministerstwa Rozwoju Narodowego Węgier przekazujemy opis nowego systemu pobierania opłaty drogowej na Węgrzech. System wejdzie w życie od 1 lipca 2013r.
Stosowna informacja w języku polskim i angielskim znajduje się w poniżej.
HUNGARIAN_ETC_GENERAL_INFORMATION_PL_2013.doc (101kB) word
HUNGARIAN_ETC_GENERAL_INFORMATION_ENG_201.doc (76kB) word


System Elektronicznego Poboru Opłat

Od dnia 1 lipca kierowcy pojazdów (zespołów pojazdów), których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, zobowiązani będą do wnoszenia opłat za przejazd po wyznaczonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłat elektronicznych (Dz.U. Nr. 80, poz. 433).
Stawki opłat zostały zróżnicowane i uzależnione są miedzy innymi od klasy dróg, których ustawodawca przewidział cztery:
- klasa A – autostrady;
- klasa S – drogi ekspresowe;
- klasa GP – główne drogi ruchu przyspieszonego;
- klasa G – drogi główne. Najdroższe opłaty obowiązywać będą na drogach klasy A. Pojazdy, za które będzie obowiązek wnoszenia opłaty zostały podzielone na trzy grupy podstawowe:
- pojazdy, których dmc przekracza 3,5 tony, ale nie przekracza 12 ton;
- pojazdy, których dmc przekracza 12 ton;
- autobusy (niezależnie od dmc). W każdej z tych kategorii przewidziano zróżnicowanie opłaty w zależności od klasy EURO nadanej na pojazd, która uzależniona jest od limitów emisji spalin.

ZdjęcieOd przyszłego roku z SEPO korzystać będą mogli również kierowcy samochodów, których dmc nie przekracza 3,5 tony. Wyposażenie pojazdu w urządzenia tzw. viaAuto, będzie korzystne dla kierowców samochodów osobowych, którzy korzystają z płatnych autostrad. Dla nich zostaną wyznaczone specjalne bramki, przy których system automatycznie pobierze opłatę.
Punkty Obsługi Klienta
W każdym województwie, w pobliżu głównych miast mających dogodny dostęp do sieci dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłat, znajdują się Punkty Obsługi Klienta. W Punkcie Obsługi Klienta można:
- otrzymać wszelkie informacje dotyczące systemu viaTOLL oraz o usługach z nim związanych,
- otrzymać materiały informacyjne (w różnych językach),
- dokonać rejestracji w systemie,
- otrzymać viaBOX po uiszczeniu kaucji,
- sprawdzić stan swojego konta użytkownika oraz otrzymać listę dokonanych transakcji,
- złożyć skargę dotyczącą funkcjonowania systemu viaTOLL lub urządzenia viaBOX,
- zgłosić kradzież, zaginięcie lub problemy techniczne z viaBOX-em.
W Szczecinie taki POK znajduje się przy ul. Pomorskiej 88
Punkty Dystrybucji
W ramach Systemu viaTOLL prowadzona jest sieć Punktów Dystrybucji zlokalizowanych:
- przy drogach objętych opłatą za przejazd,
- przy głównych drogach dojazdowych do sieci dróg objętych obowiązkiem opłat za przejazd,
- przy granicach państwowych Polski.
Od 2 maja 2011 r. ruszyło 17 Punktów Dystrybucji, zlokalizowanych przy granicach państwowych, w których można:
- zarejestrować się w systemie,
- wpłacić kaucję za urządzenie viaBOX (120 złotych) oraz je otrzymać,
- sprawdzić stan swojego konta oraz otrzymać listę dokonanych transakcji,
- złożyć skargę dotyczącą systemu lub urządzenia viaBOX,
- zgłosić kradzież, zaginięcie lub problemy techniczne z viaBOX-em.


Świnoujście ul. Duńska 1 – Mini Market Ferry
Kołbaskowo – terminal przejścia granicznego
PKN Orlen Babigoszcz 22
PKN Orlen Kliniska Wielkie
PKN Orlen Szczecin ul. Cukrowa 2A
PKN Orlen Pyrzyce ul. Szczecińska 29
PKN Orlen Morzyczyn ul. Szczecińska
PKN Orlen Stargard Szczeciński ul. Bydgoska 97
PKN Orlen Barnisław (A-6) wjazd do Polski przez Kołbaskowo
PKN Orlen Recz ul. Promenada 8
BP Renice 65
BP Szczecin ul. Hangarowa – Leszczynowa
Lotos Szczecin ul. Szczecin ul. Szosa Stargardzka 20-22
Więcej informacji można uzyskać pod bezpłatnym nr tel. 800 101 101, z tel. komórkowego +58 22 521 10 10, lub na stronie internetowej www.viatoll.pl
Zdjęcie

PODSTAWA PRAWNA POWOŁANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
Rozdział 9 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn zm.)Wytworzył: Administrator (8 czerwca 2011)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Administrator (1 sierpnia 2017, 08:27:15)
Zmieniono: Ogłoszenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 64310

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij