Ogłoszenia

Ogłoszenia

SELEKCJA FORMALNA - LISTA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STANOWISKO Inspektora Transportu Drogowego

    Kandydaci spełniający wymagania formalne     L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania 1. RĄPAŁA MARCIN WARZYMICE [...]

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie poszukuje: Referenta Prawnego w Wydziale Prawnym.

Wymagania niezbędne: Wykształcenie: wyższe prawnicze znajomość przepisów krajowych i unijnych dotyczących zagadnień transportu drogowego wraz z aktami wykonawczymi oraz wiedza z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy [...]

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie poszukuje: Referenta Prawnego w Wydziale Prawnym

Wymagania niezbędne: Wykształcenie: wyższe prawnicze - znajomość przepisów krajowych i unijnych dotyczących zagadnień transportu drogowego wraz z aktami wykonawczymi oraz wiedza z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego i [...]

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: aplikant

Wymagania niezbędne:- wykształcenie: średnie (potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym)- prawo jazdy kat. B- znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu [...]

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: SEKRETARKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W SZCZECINIE   Zachodniopomorski  Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: SEKRETARKI w Wydziale Administracyjno - Technicznym [...]

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: zaopatrzeniowca

Zachodniopomorski  Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: zaopatrzeniowca w Wydziale Administracyjno – Technicznym Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Wojewódzki [...]

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko: aplikant

Wymagania niezbędne: - wykształcenie: średnie (potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym) - prawo jazdy kat. B - znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo [...]

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie poszukuje Referenta Prawnego w Wydziale Prawnym

Wymagania niezbędne: - wykształcenie: wyższe prawnicze - znajomość przepisów krajowych i unijnych dotyczących zagadnień transportu drogowego wraz z aktami wykonawczymi oraz wiedza z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego i [...]

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 20041 z dnia 30 grudnia 2017 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 20041 z dnia 30 grudnia 2017 r. [...]

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: inspektor, samodzielne stanowisko ds. kadr

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: inspektor, samodzielne stanowisko ds. kadr [...]

ZMIANA WYNIKU NABORU NA STANOWISKO APLIKANTA

W związku z rezygnacją jednego z kandydatów wyłonionych w trakcie naboru na stanowisko aplikanta, wybrano kandydatów - kolejnych z listy spośród najlepiej ocenionych osób. [...]

Wyniki egzaminu na stanowisko aplikanta przeprowadzonego w dniu 10.01.2017r.

Warunkiem udziału w kolejnym etapie rekrutacji  było uzyskanie przez kandydatów minimum 25 pkt z testu wiedzy oraz uzyskanie progu 70% z testu kompetencyjnego. Osoby, które osiągnęły powyższe wyniki zostaną poinformowane w dniu [...]

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: aplikant

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów, kandydatek na stanowisko: aplikant [...]

metryczka